Voor wie

De praktijk is gericht op kinderen (vanaf ongeveer 6 jaar) en jongeren met neuropsychologische problemen, leerproblemen en leerachterstanden. In bepaalde gevallen kunnen ook volwassenen zich aanmelden voor onderzoek of behandeling.

Het kan onder meer gaan om de volgende problemen:

 • rekenproblemen, wiskundeproblemen, dyscalculie
 • leesproblemen: technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen; dyslexie
 • spellingproblemen
 • leerachterstanden
 • werkhoudingsproblemen, planningsproblemen, problemen bij het leren en studeren
 • aandachts- en concentratieproblemen, ADD, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • geheugenproblemen
 • visueel-ruimtelijke problemen
 • nonverbale leerstoornis (NLD)
 • leerproblematiek en werkhoudingsproblemen gerelateerd aan ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
 • emotionele problemen samenhangend met leer- en schoolproblemen, zoals snel ontmoedigd zijn, weinig zelfvertrouwen bij het leren, faalangst, moeilijk fouten kunnen verdragen
 • schoolkeuze, bijvoorbeeld middelbare schoolkeuze of speciaal basisonderwijs