U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Voor wie?

 

 

De praktijk is gericht op kinderen (vanaf ongeveer 6 jaar) en jongeren met neuropsychologische problemen en leerproblemen. In bepaalde gevallen kunnen ook volwassenen zich aanmelden voor onderzoek of behandeling.

 

Het kan onder andere gaan om de volgende problemen:

  • leerproblemen, zoals dyslexie, reken- en wiskundeproblemen (dyscalculie)
  • werkhoudingsproblemen, planningsproblemen, problemen bij het leren en studeren
  • aandachts- en concentratieproblemen, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  • geheugenproblemen
  • visueel-ruimtelijke problemen
  • nonverbale leerstoornis (NLD)
  • leerproblematiek en werkhoudingsproblemen gerelateerd aan ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
  • emotionele problemen samenhangend met leer- en schoolproblemen, zoals snel ontmoedigd zijn, weinig zelfvertrouwen bij het leren, faalangst, moeilijk fouten kunnen verdragen.
  • schoolkeuze, bijvoorbeeld middelbare school of speciaal basisonderwijs