Tarieven

Het eerste, oriënterende consult tijdens het online spreekuur is gratis.
Mocht je meteen een langer consult willen of gaat het om een vervolgconsult, dan kun je kiezen uit consulten met een kortere of langere tijdsduur. Je kunt losse consulten afzonderlijk betalen, maar tevens bestaat de mogelijkheid om sessies vooruit te betalen. Je neemt dan een zogenaamde strippenkaart.
Wanneer je consulten vooruit betaalt, krijg je korting, die kan oplopen tot ruim 10 %.

Voor het psychologisch onderzoek bestaat een "pakket" prijs.

Wanneer de situatie het toelaat, is het mogelijk om in het buitenland ter plaatse psychologisch onderzoek en/of een kortdurende off-line behandeling te realiseren. De tarieven hiervoor zijn op aanvraag.


Het algemene uurtarief voor 2023 is € 85,--. Het betreft hier een sessie van 50 minuten contacttijd met de cliënt.


type consulttijdsduurtarief
online spreekuur, informatief consult/kennismakingsconsult10 - 15 minutengratis
eenmalig consult/adviesgesprek, kort *30 minuten€ 45,--
eenmalig consult/adviesgesprek, gemiddeld *60 minuten€ 85,--
second opinion **60+30 minuten€ 130,--
Oudergesprek (intake/advies), gemiddeld60 minuten€ 95,--
Oudergesprek (intake/advies), langer consult90 minuten€ 140,--
Standaard consult ***50 minuten
(1 sessie-uur)
€ 85,--
Behandeling, gemiddeld consult50 minuten
(1 sessie-uur)
€ 85,--
Behandeling, langer consult75 minuten
(1½ sessie-uur)
€ 125,--
overleg, kort consult25 minuten
(½ sessie-uur)
€ 45,--
overleg, mini consult15 minuten
(¼ sessie-uur)
€ 25,--
serie van 5 consulten
5 x sessie-uur
€ 410,--
(korting 3,5%)
serie van 10 consulten10 x sessie-uur€ 795,--
(korting 6,5 %)
serie van 15 consulten15 x sessie-uur€ 1.140,--
(korting 10,6%)
handelingsplan
1,5 - 2 uur
facturering
jaarlijks verslag behandeling
2 uur facturering

* Een eenmalig consult/adviesgesprek betreft een eerste consult.

** Bij een second opinion wordt van te voren de rapportage opgestuurd. Voor het lezen van de verslagen wordt een half uur gereserveerd, het adviesgesprek duurt 60 minuten.

*** Een sessie-uur is circa 50 minuten.


Tarieven psychologisch onderzoek


onderzoekomschrijvingtarief
kort4 uur onderzoek, uitwerking testgegevens, adviesgesprek, verslag
€ 895,--
gemiddeld6 uur onderzoek, uitwerking testgegevens, adviesgesprek, verslag
€ 1.290,--

Bij uitgebreider onderzoek worden de extra uren in rekening gebracht bovenop het tarief van het gemiddelde onderzoek. Per extra onderzoeksuur wordt 1 uur extra gerekend voor voorbereiding, uitwerking en verslaglegging.

Het intakegesprek wordt apart gefactureerd.


Voor instellingen, scholen en bedrijven gelden andere tarieven. Het algemene uurtarief is dan € 100,-- per uur, waarbij een sessie-uur bestaat uit 45 minuten contacttijd met de cliënt en 15 minuten administratietijd.

De praktijk werkt contractvrij. Dit betekent dat de kosten voor psychologische hulp niet onder de basisverzekering vallen of door de gemeente zullen worden vergoed.
In beperkte gevallen wordt psychologische zorg voor kinderen en jongeren gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar. Informeer bij de zorgverzekering of dit wellicht voor jou opgaat.
Soms is een (gedeeltelijke) vergoeding via school mogelijk. Vraag dit bij de school van je kind na.