U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

The important thing in science is not so much to obtain new facts as to discover new ways of thinking about them.

 

(Het belangrijkste in de wetenschap is niet zozeer het verwerven van nieuwe feiten, als wel het ontdekken van nieuwe manieren om erover na te denken.) 

 

Sir William Lawrence Bragg (1890-1971)

Psychologisch onderzoek

 

De belangrijkste vragen bij het psychologisch onderzoek zijn: wat is het probleem, waardoor komt het en wat kan eraan gedaan worden. Om de problemen effectief aan te pakken, worden de sterke en zwakke vaardigheden van het kind goed in kaart gebracht.

Na een uitgebreid intakegesprek wordt gestart met psychologisch onderzoek. Het onderzoek bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  • intelligentie-onderzoek
  • neuropsychologisch onderzoek naar bijvoorbeeld aandacht, geheugen en probleemoplossende vaardigheden
  • didactisch onderzoek, bijvoorbeeld het niveau van het rekenen of het lezen wordt onderzocht
  • kort emotioneel onderzoek, onder andere naar faalangst of motivatie

Soms is er al eerder onderzoek verricht. Er kan dan gebruik worden gemaakt van deze onderzoeksgegevens. Dit voorkomt dat allerlei tests opnieuw gedaan moeten worden. Het is wel belangrijk dat het vorige onderzoek niet te oud is. Het is mogelijk dat ondanks eerder onderzoek toch aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd.

Onderzoek staat niet op zichzelf, maar staat in dienst van de behandeling. Het is de bedoeling dat het leidt naar meer inzicht in wat er speelt en naar een effectieve aanpak van de problemen. Wanneer mogelijk wordt in het onderzoek een specifieke diagnose gesteld, bijvoorbeeld ADHD. Dit kan dan aanwijzingen geven hoe het kind het beste kan worden begeleid.

In de volgende gevallen wordt u doorverwezen naar andere instanties:

  • Wanneer u uitsluitend een verklaring wilt om onder meer dispensatie te krijgen op school of op het werk, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring.
  • Wanneer vooral het label van de diagnose belangrijk is en niet zozeer de consequenties daarvan voor de praktijk.

  

 

Consultatie

 

Second opinion 
Soms is ergens anders al uitgebreid onderzoek gedaan of heeft een behandeling plaats gevonden. Het is dan mogelijk om een “second opinion” te vragen op grond van de bestaande rapportage.

 

Vrijblijvend advies 

Het kan ook zijn, dat u gewoon vrijblijvend het advies van een buitenstaander wilt inwinnen, bijvoorbeeld over hoe het nu gaat met uw kind op school en wat er zou moeten gebeuren. U kunt dan de rapportage van te voren opsturen en op basis daarvan vindt een oriënterend gesprek plaats.

  

Professionals 
Voor mensen die zelf in het vak werkzaam zijn, bijvoorbeeld als remedial teacher of orthopedagoog, is het mogelijk een gesprek aan te vragen op “consultancy”-basis. U stuurt voorafgaande aan het gesprek de gegevens van de cliënt op. In het gesprek wordt dan overlegd over de mogelijke interpretatie van de problematiek en de gewenste aanpak.

 

Bij overleg over "papieren" cliënten is het wel belangrijk dat u zich realiseert, dat uitspraken over de cliënt met voorzichtigheid bejegend moeten worden. Op papier, in de verslagen, kan een kind heel anders overkomen dan wanneer men het kind daadwerkelijk ziet.