Vergoeding

Per 1 januari 2015 is de vergoeding van de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) grondig veranderd. De vergoeding van de jeugdzorg is overgegaan naar de gemeente. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet de psycholoog een contract hebben gesloten met de betreffende gemeente.

Na rijp beraad is besloten geen contract af te sluiten met de gemeente Amsterdam. De belangrijkste redenen daarvoor zijn vrijheid van praktijkvoering en privacybescherming.

Het is trouwens voor een praktijk alleen maar mogelijk om een contract af te sluiten met de gemeente waarin de praktijk gevestigd is. Cliënten buiten de regio Amsterdam komen daarom sowieso niet meer voor vergoeding in aanmerking bij een praktijk die in Amsterdam is gevestigd.

 

Kosten besparen

Vergoeding via school
Per 2015 is er naast de overgang van de vergoeding van de kosten van de zorgverzekering naar de gemeente tevens een sterke verandering in de vergoedingen van zorgleerlingen op school. De vergoedingen voor extra zorg op leergebied gaan nu regelrecht naar de scholen of het schoolbestuur. Dit betekent dat scholen zelf meer invloed kunnen uitoefenen op de besteding van hun gelden. U zou op school kunnen vragen of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Aanvullend pakket zorgverzekering
In beperkte gevallen zal psychologische zorg voor kinderen en jongeren toch gedeeltelijk vergoed kunnen worden vanuit de aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekering of dit wellicht voor u opgaat.


Vooraf betalen van sessies
Wanneer u meerdere sessies vooruit betaalt, komt u in aanmerking voor korting. Deze korting kan oplopen tot ruim 8 %.