U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Privacy 

 

De privacy van de cliënt is goed gewaarborgd. De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Informatie verstrekken aan derden mag alleen met toestemming van de cliënt.  Deze praktijk werkt contractvrij en dit heeft eveneens voordelen voor het bewaken van de privacy, namelijk:

 

Geen persoonlijke informatie van de cliënt naar gemeente.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, zal in het digitale dossier van de gemeente allerlei privacygevoelige informatie opgenomen worden. Het is de vraag of deze persoonlijke informatie in de dagelijkse praktijk voldoende beschermd zal worden en of de informatie na verloop van tijd wel verwijderd zal worden, zodat het kind niet jaren na datum met verouderde gegevens zal worden geconfronteerd.

 

Geen persoonlijke informatie van de cliënt naar overheidsinstanties
De gecontracteerde psycholoog kan verplicht worden tot het doorgeven van geanonimiseerde persoonlijke informatie over de cliënt en de behandeling aan onder meer instanties verbonden aan de overheid. Deze informatie wordt dan bijvoorbeeld gebruikt voor beleidsmatige overzichten en adviezen. Hoewel deze persoonlijke informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, blijft de vraag actueel hoe goed deze persoonsgegevens daadwerkelijk geanonimiseerd en beschermd zullen worden.