Een pessimist ziet problemen bij elke kans, een optimist ziet kansen bij elk probleem.
Vrij naar Winston Churchill (1874-1965)
 
 
Nieuwe kennis opdoen en je vaardigheden ontwikkelen geeft veel voldoening, maar kan een uitdaging zijn.

Deze website gaat over leren, de hersenen en andere onderwerpen. Het doel is om het leren blijer en gemakkelijker te maken.

Mijn praktijk is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. Je kunt je aanmelden voor advies en begeleiding op leergebied. De sessies zijn grotendeels online. Het psychologisch onderzoek, zoals het afnemen van intelligentietests indien dat nodig is, vindt soms wel offline plaats.

Op deze website staan ook artikelen. Het streven is om moeilijke, wetenschappelijke zaken lichter en toegankelijker te maken.

De artikelen gaan niet alleen over neuropsychologie en leren, mijn eigen vakgebied. Ik vind veel onderwerpen interessant en houd van nieuwe dingen. Mijn hobby's zijn reizen, talen en astronomie. Een uitstapje naar iets compleet anders is een leuke uitdaging. Vandaar dat je hier ook een buitenaards reisblog vindt.

Hopelijk werkt mijn enthousiasme voor leren, kennis en de wetenschap aanstekelijk.

 

Onderzoek & advies

 

Eenmalig consult

Een eenmalig gesprek kan soms al veel verheldering geven. Je legt je vragen voor en krijgt informatie over de opties. Je vaart je eigen koers en zit verder nergens aan vast.

Second opinion

Er is al psychologisch onderzoek gedaan, maar je zou graag de visie van een andere psycholoog hierover willen horen. Van te voren stuur je de verslagen op en aan de hand hiervan krijg je een tweede advies.

Onderzoek

Bij het psychologisch onderzoek is er aandacht voor alle aspecten rondom het leren, zoals intelligentie, aandacht & geheugen, didactische vaardigheden, emoties en leergedrag.

Behandeling kinderen

Behandeling, doelen

De behandeling is breed van aard. Naast het leren zijn ook de werkhouding en de emoties rondom het leren belangrijk. Er is een realistische en tegelijkertijd optimistische visie.

Online behandeling

Een online behandeling heeft veel voordelen. In deze praktijk wordt grotendeels online gewerkt, maar een hybride vorm, met online en offline sessies, is ook mogelijk.

Taal online

De online taalhulp is gericht op kinderen in het buitenland, die gebaat zijn bij extra aandacht en hulp of kinderen die terugkeren naar Nederland en extra ondersteuning nodig hebben.

Leerhulp & studiebegeleiding volwassenen

Begeleiding Rekenen

De begeleiding is individueel afgestemd. Het doel is rekeninzicht, het doorzien van logica, kennis van de rekentechnieken en het automatiseren van de rekenvaardigheden.
Ook erg geschikt als voorbereiding op de toelatingstoets van de PABO, de Wiscat.

Begeleiding Taalvaardigheden

De online begeleiding is breed van aard. Deze kan gericht zijn op het leren van de grammatica, het ontwikkelen van de spellingvaardigheden, het schrijven van een artikel of het vaardig leren van een nieuwe taal. Gezamenlijk stellen we de doelen op.

Begeleiding Studievaardigheden

Bij de begeleiding studievaardigheden kijken we naar allerlei aspecten van het studeren: begrijpend en studerend lezen, planningsvaardigheden, geheugen, concentratie en de emoties rondom het leren.
De behandeling is gericht op wat jij zoekt en nodig hebt.

 
 
 

Praktijk Joldersma

 
 

Artikelen, blog

 
 

Neuropsychologie, taal & leren

 

Buitenaards reisblog